You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Potyczki Rycerskie

S/N: PDAXMORDERCA1822052020

Zapraszamy wszystkich rycerzy „Kliniki Zello” do wzięcia udziału w potyczce rynkowej której celem jest trenowanie umiejętności handlowych w obrocie indeksem DAX oraz popularyzacja wartości cyfrowej.

Potyczka ta jest programem pilotażowym przeznaczonym dla Rycerzy o mniejszym doświadczeniu rynkowym w związku z tym obwarowana jest pewnymi ograniczeniami. Natomiast jeśli któryś z brodatych wyjadaczy wojny będzie miał ochotę powalczyć o guziki tym bardziej będzie nam miło się z nim zmierzyć.

Jeżeli przypadnie Wam do gustu to po zebraniu komentarzy, porad, pomysłów od uczestników zrobimy z niej imprezę cykliczną zwieńczoną turniejem o tej samej nazwie gdzie zwycięzcy potyczek będą mogli powalczyć na rzeczywistym rynku.

REGULAMIN

(1) Potyczka trwać będzie od 18.05.2020 do 22.05.2020

(2) Pozycje można otwierać i zamykać od 08:00 do 22:00.

(3) Dopuszcza się przetrzymywanie otwartej pozycji.

(4) Do obliczenia wyniku będą brane tylko pozycje otwarte i zamknięte w zadanym okresie i godzinach na indeksie DAX.

Warunkiem wzięcia udziału w potyczce:

(5) Jest bycie członkiem „Kliniki-Zello” oraz posiadanie wygenerowanej legitymacji członkowskiej.

(6) Do 17-05-2020 / 23:59 wpłacenie wpisowego w wysokości 20 Lana Coin na subkonto FED „Kliniki Zello”: LhbLmm6rDSwPZFb1Z48bYreqHpMntTH9GU

(7) Wpisowe należy wpłacić z legitymacji członkowskiej.

(8) Posiadanie przez uczestnika konta demo u dowolnego brokera forex z kapitałem startowym nie przekraczającym 1000 PLN lub jego równowartością w dowolnej innej walucie przeliczonej na PLN zgodnie z kursem NBP na dzień 15-05-2020

(9) Dopuszcza się używanie dowolnej dźwigni finansowej nie przekraczającej 200.

(10) Przesłanie do 17-05-2020 / 20:00 na adres email jantrzecisobieski1683@gmail.com pustej widomości o temacie {S/N}-{Nick uczestnika}-{numer konta forex}. Przykładowy temat widomości dla uczestnika FX200 o numerze konta 1234 powinien brzmieć: PDAXMORDERCA1822052020FX200-1234

(11) Liczy się data i czas wysłania wiadomości.

(12) Wygrywa ten z Rycerzy który w czasie trwania konkursu zgromadzi na koncie największą ilość punktów netto. Wynik obliczany jest w taki sposób, że od sumy punktów w transakcjach zyskownych odejmowane są punkty z transakcji stratnych.

(13) Statement należy wysłać do 22-05-2020 / 22:10 (liczy się data i godzina wysłania) w postaci XLS / HTML / CSV jako załącznik do wiadomości zgodnie z zasadami z punktu (10).

(14) Ogłoszenie wyników oraz przekazanie nagrody zwycięzcy nastąpi 24-05-2020 / 22:00 na łamach kanału “Księstwo Sherwood”

(15) Wpisowe nie podlega zwrotowi bez względu na sytuację, utyskiwania czy zaklęcia rzucane przez Rycerza.

(16) Zabronione jest używanie technik oraz oprogramowania które bez wiedzy i woli ze strony uczestnika będzie zawierać bądź zamykać pozycje. Można używać: BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit, StopLoss, TakeProfit oraz StopLoss kroczący.

(17) Przyłapanie uczestnika bądź udowodnienie mu zachowania uwłaczającego godności rycerskiej skutkuje: dyskwalifikacją, przepadkiem wpisowego a w przypadku oszustwa lub próby manipulowania wynikami dodatkowo klątwą, przepadkiem legitymacji oraz banicją

(18) W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz w rozpatrywaniu wszelkich protestów jedynie słuszną i niepodważalną decyzję podejmuje kapituła w składzie: Bosman, Naskalnik, FX200 w drodze demokratycznego głosowania.

(19) Niedochowanie któregokolwiek punktu regulaminu skutkuje wykluczeniem z rozgrywki.

(20) Wzięcie udziału w potyczce jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.